petak, 2. travnja 2021.

Početna

    Zlatni brijeg, Bilogora  

"Zlatni brijeg" je najvećim dijelom šumovit brijeg/obronak gore Bilogore i vikend naselje za odmor i rekreaciju s manjim vinogradima i voćnjacima. Nalazi se oko 5 km južno od grada Koprivnice između naselja Starigrad, Draganovec i Jagnjedovec. Ulicu koja se proteže vrhom brijega često koriste izletnici, planinari, avanturisti, pješaci i biciklisti na ruti prema vrhovima Bilogore (Rajčevica, točnije Stankov vrh 309 m. i Anin vrh 303 m.). S brijega koji je na nadmorskoj visini oko 260 m vidi se cijela Koprivnica sve do Mađarske sjeveroistočno i naselje Jagnjedovec na zapadu.
                 -- Zlatni brijeg nije službeno ime za ovo mjesto --

stranica "Postovi" sadrži:
stranica "Zabava" sadrži:
Facebook stranica:
 Zlatni brijeg Starigrad, Koprivnica 

Bilogora (Video): 
znamenitosti, Planinarske i Lugarske kuće